Ingrid Fioretos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 20121126

 

 

Undervisning och forskning

 

Under många år har jag undervisat och forskat vid Lunds universitet, Institutionen för kulturvetenskaper, etnologiska avdelningen, i frågor som berör kulturell mångfald. Min avhandling Möten med motstånd. Kultur, klass kropp på en vårdcentral handlar om mötet med de patienter som beskrivs som svårbehandlade och svårdiagnosticerade.  

 

Förutom arbetet i Tolkprojektet undervisar jag på olika kurser, framförallt kring frågor som rör det mångkulturella samhället, mångfald, kulturmöten och identitet.

 Du når mig via mail: ingrid@tolkprojektet.se

eller telefon: 070-2238300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Tolkprojektet.se © 2010