Medarbetare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 20140510

 

Eva Norström, FD - Forskare 

 

Disputerade vid Etnologiska institutionen, Lunds universitet 2004 med avhandlingen ”I väntan på asyl – retorik och praktik i svensk flyktingpolitik” (Boréa).

Har i många år arbetat som universitetslektor vid Etnologiska institutionen, Lunds universitet, med projektutvärdering i Sverige, Turkiet och f.d. Jugoslavien samt ansvarat för kursverksamhet i flyktingfrågor i Sverige, Lettland och Rumänien, varit föreståndare för Hässleholms kommuns invandrarservice och började redan våren 1977 undervisa barn som sökte asyl i Sverige.

Har varit ordförande i Svenska flyktingrådet och vice ordförande i The Euro-Mediterranean Human Rights Network, EMHRN. Ett flertal utvärderingsresor har gjorts i dessa kapaciteter.

www.evanorstrom.se

 

Kristina Gustafsson, FD - Forskare   

Disputerade 2004 på avhandlingen ”Muslimsk skola, svenska villkor. Identitet, konflikt och förhandling”. http://www.lunduniversity.lu.se/o.o.i.s?id=24732&postid=21854

Har under många år arbetat med forskning och undervisning inom fälten integration, migration, värdegrunder och kulturell mångfald.

Arbetsplats 1996 - 2013: Avdelningen för Etnologi vid Lunds universitet, 
Lärarutbildningar vid Malmö Högskola och Högskolan i Halmstad.
Från 2013 Docent vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

2006-2008 ledamot och ordförande i Imerförbundets styrelse. 

 

 

Ingrid Fioretos, FD - Forskar  

 

Doktorerade 2009 vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, med avhandlingen ”Möten med motstånd. Kultur, klass, kropp på vårdcentralen.

http://www.lunduniversity.lu.se/o.o.i.s?id=24732&postid=1486277

 

Har under många år undervisat och forskat om frågor som berör kulturell mångfald. Från 2013 forskare vid Smärtkliniken, Lunds universitetssjukhus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Norberg - Projektassistent

 

Designade forskningsprojektets hemsida och trycksaker, administrerade hemsidan och dokumentationshjälpmedlet Pärmen.se. Utförde researcharbete och assisterade projektets forskare med allehanda uppgifter.

 

Har internationell akademisk sekreterarexamen, fil. kand. i språk och journalistexamen.

 

Har bland annat arbetat med projektutvärdering, journalistik samt VD-assistent, projektsekreterare och -administratör samt översättare och tolk i Sverige, Frankrike och Algeriet.

 

www.anorberg.se

 

 

Elizabeta Glasnovic Raguz - Enkät och Konferens

 

Fil.kand. i slaviska språk 1981 på Uppsala universitetet.

 

Arbetar som frilansande tolk sedan 1975. Under vissa år även som tolkförmedlare i Örebros och Lunds kommun.

 

Var på 1990-talet anställd på Burlövs kommun som samhällsinformatör för flyktingar från olika delar av världen. Sedan några år modersmålslärare och lärare i kroatiska på Folkuniversitetet.

 

 

 

Marianne Palmgren - Medborgarskolan Syd, Malmö

 

Arbetade i projektet med ekonomi, administration och resebeställningar.

 

Arbetar sedan 2003 på Medborgarskolan Syd, framförallt med personaladministration, olika projekt, ekonomi mm.

 

 

 

 

 

                 Tolkprojektet.se © 2010