Kristina Gustafsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 20121126

 

 

Mångfaldsarbete och utbildning

 

Jag har tidigare arbetat som lärare vid lärarutbildningen, Malmö högskola (2004) och sektionen för humaniora vid Högskolan i Halmstad 2007-2008. Vid högskolan i Halmstad var jag delaktig i arbetet med jämställdhets- och mångfaldsfrågor och arbetade bland annat med en mall för självvärdering i genus och mångfaldsfrågor för ämneslärare, men också för kollegium. Som ett led i det var jag projektledare för den nationella jämställdhetskonferensen för högskolor och universitet 2008 med temat Jämställdhetens skuggor. Dokumentation finns nedan.

Internationell migration och etniska relationer (Imer)

 

2006-2009 har jag suttit med i Imerförbundets styrelse. 2006 koordinerade jag konferensen ”IMER-forskningens framtid, brytpunkter och villkor” och 2007-2008 satt jag som ordförande.

Uppdragsforskning

Under våren 2007 genomförde jag uppdragsforskning för det kommunala bostadsbolaget HFAB i Halmstad. Syftet var att undersöka hur barnfamiljer upplevde boendet i hyresrätter i tre olika bostadsområden. Barnen och det goda boendet.pdf (PDF - Nytt fönster).

Utvärderingsarbete
 

Under hösten 2007/våren 2008 gjorde fil dr Monica Eklund, lärarutbildningen i Halmstad och jag en utvärdering av kompetensutveckling i mångfalds och värdegrundsfrågor vid tre skolor i Malmö stad. Rapporten ”Värdegrundsarbetets förutsättningar” 2009 finns publicerad vid Högskolan i Halmstad.

Jämställdhetens+skuggor+DOKUMENTATION[1].pdf (PDF - Nytt fönster)

Publikationer

Avhandling

Muslimsk skola, svenska villkor. Konflikt, identitet & förhandling (2004)

 

Du når mig via mail: Kristina@tolkprojektet.se

eller telefon: 070-2388495

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Tolkprojektet.se © 2010