Kalendarium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvartalsbrev

 

Broschyr

 

 

 

 

Uppdaterad: 20110906

 

 

 Augusti2011

1

Skrivarbete
2

Skrivarbete

3

Skrivarbete

4

Skrivarbete

5

Skrivarbete

6-7
8

Skrivarbete

9

Skrivarbete

10

Skrivarbete
11

Skrivarbete

12

Skrivarbete

13-14

 

15

Skrivarbete

16

Skrivarbete

17 Förarbete konferensen

18

Förarbete konferensen

19

Förarbete konferensen

20-21

 

22

Förarbete konferensen

23

Förarbete konferensen

24-25 Stockholm

Slutkonferens på Täby Park Hotell

26

Efterarbete konferensen

27-28

 

29

Efterarbete konferensen

30

Efterarbete konferensen

31 Malmö

Styrgrupps- och avslutningsmöte

 Juli 2011

1

Skrivarbete
2-3

4

Skrivarbete

5

Skrivarbete

6 Skrivarbete
7

Skrivarbete

8

Skrivarbete

9-10

11

Skrivarbete

12

Skrivarbete

13

Skrivarbete

14

Skrivarbete

15

Skrivarbete

16-17

18

Skrivarbete

19

Skrivarbete

20

Skrivarbete

21

Skrivarbete

22

Skrivarbete

23-24

 

25

Skrivarbete

26

Skrivarbete

27

Skrivarbete

28

Skrivarbete

29

Skrivarbete

30-31

 

Juni 2011

1

Halmstad

Intervju

Skrivarbete

2

 

3

 

Skrivarbete

4-5

 

6
7

Skrivarbete

8

Skrivarbete

9

Skrivarbete
10

Skrivarbete

11-12

 

13

Skrivarbete

14

Skrivarbete

15

Skrivarbete

16

Skrivarbete

17

 

Skrivarbete

18-19

 

20

Skrivarbete

21

Skrivarbete

22

Skrivarbete

23

Skrivarbete

24

Skrivarbete

25-26
27

 

Skrivarbete

28

 

Skrivarbete

29

Skrivarbete

30

Skrivarbete

Maj 2011

1

2

Telefonmöte

Skrivarbete

3

Göteborg

 

Stockholm

Möte på Tolkcentralen + Intervju

 

Intervju med ensamkommande

4

Göteborg

 

Stockholm

Möten på Tolkcentralen i Göteborg

 

Seminarium om ensamkommande barn och ungdomar. SKL samlar olika pågående projekt i Sverige om ensamkommande för att diskutera forskningsresultat, erfarenheter som vi har gjort, vilka behovsområden vi ser i framtiden

5 Stockholm Möte med Stadskontoret
6 - " -

Konferens hos Migrationsverket

7-8

 

8

Brunnby Möte med referensgrupperna Utbildning och Förmedling/-upphandling
9 - " -

- " -

11

Skrivarbete

12

-"-

13

-"-

14-15

 

16

Skrivarbete

Eva semester

17

Malmö

Observationer tolkat samtal

Skrivarbete

Eva semester

18

Skrivarbete

Eva semester

19

Skrivarbete

Eva semester

20 Malmö

Intervju med barnutredare

Intervju tolk omgång 3

Eva semester

21-22
23
24 Lund Seminarium: Att tolka för barn
25 Jönköping Fältarbete
26

Jönköping

Stockholm

Fältarbete

Föredrag på Kammarkollegiet

Besök på Transvoice

27

Jönköping

Stockholm

Fältarbete

Rättstolksauktorisation Kammarkollegiet

28-29

 

30

 

31

 

April 2011

1

Skrivarbete

2-3

4

Skrivarbete

5 Lund

Arbetsmöte

6

Malmö

 

Stockholm

 

 

Mariestad

Releasemöte om Bamse-information till asylsökande barn

 

Föredrag på Tolkservicerådets konferens Kultur, språk och kvalitet i tolkning

 

Intervju 3 med tolk

7

Malmö

 

Stockholm

 

Jönköping

Releasemöte om Bamse-information till asylsökande barn

 

Tolkservicerådets årsmöte

 

Intervju 3 med tolk

8

Helsingborg Intervju 3 med tolk
9-10

 

 

11

Skrivarbete

12

Borlänge

Intervju 3 med tolk

13 Härnösand

Folkhögskolan - Observation Utbildning teckenspråkstolkar

14

Härnösand

 

Lund

Intervju

 

Möte på Hum Lab om Tolkprojektets enkät

15

Härnösand

Intervju

16-17

 

 

18

Lund

Arbetsmöte

19 Skrivarbete
20

-"-

21 -"-
22-25
26 Norrköping

Intervju 3 med tolk

 

Eva semester

27

Eva semester

28 Katrineholm

Åsa folkhögskola - Observation Språkhandledning och examination Juridik påbyggnad för tolkar (t o m 1 maj)

 

Eva semester

29

Västerås

Intervju 3 med tolk

 

Eva semester 

30

 

Mars 2011

1

Skrivarbete

2 Alvesta

Språkhandledarträff

Seminarium om prov och bedömning

3 -"- -"-
4 -"-

-"-

5-6 -"-

-"-

7

Skrivarbete

8

Skrivarbete
9

 

Referensgruppsmöte (samtliga grupper)

10

-"-

11
12-13
14

Skrivarbete

15

Uppsala

 

Södertälje

Besök på militärtolkutbildning

 

Två tolkintervjuer

16

"-"

 

Malmö

-"-

 

SKL-konferens om ensamkommande barn och ungdomar - en fördjupning av roller och ansvar

17

-"-

 

Lund

-"-

 

Seminarium "Tolkningens praktik" på institutionen för kulturvetenskaper

18 Växjö Intervju
19-20

 

21 Skrivarbete
22 Fältarbete på gruppboende för ensamkommande barn och unga
23

-"-

24 -"-
25

-"-

26-27

 

28

 

 Fältarbete på gruppboende för ensamkommande barn och unga    

29

 

-"-

30

Katrinebergs folkhögskola

Konsultation med tolkar med inriktning på tolkning för barn och ungdomar

31

 

Fältarbete på gruppboende för ensamkommande barn och unga    

Februari 2011

1

Skrivarbete

Eva semester

2 Skrivarbete
3 -"-
4

-"-

5-6

 

7

Skypemöte

Skrivarbete

Planering enkät och konferens

8

Skrivarbete
9

 

-"-

10

Göteborg

 

Växjö

Intervju

 

2 intervjuer

Observation med tolk

11 Skrivarbete
12-13
14 Lund Planeringsdag
15

Observation med tolk

Skriv- och administrativt arbete

16

- " -

17

- " -

18 Lessebo Intervju
19-20

 

21 Lund mm

Intervjuer

22 Jönköping mm

Intervjuer

23

Observation med tolk

24

- " -

25

 

26-27

 

28

 

Skypemöte

Planering

Skrivarbete      

Januari 2011

1-2

3

Skrivarbete

Ingrid och Kristina semester

4

Skrivarbete

Ingrid och Kristina semester

5

Skrivarbete

Ingrid och Kristina semester

6
7

Skrivarbete

Ingrid och Kristina semester

8-9

10

 

Skrivarbete

11 Malmö Ekonomimöte, skrivarbete
12 Lund Arbetsmöte, skrivarbete
13 Skrivarbete
14 -"-
15-16

 

17

Möte

18 Skrivarbete
19

Stockholm

Möte med tolkutbildare

2 intervjuer

20

-"-

Möte med vice ordf för militärtolkarna

2 intervjuer

21

Lund

Arbetsmöte, Skrivarbete

22-23

 

24 Lund

Arbetsmöte + telefonmöte

25

Skrivarbete

26

Intervju med tolkförmedlare

Skrivarbete

Eva semester

27

 

Skrivarbete

Eva semester

28

 

Skrivarbete

Eva semester

29-30

 

 

31

Lund

Möte om enkät och konferens

Skrivarbete

Eva semester

December 2010

1

Skrivarbete
2

-"-

3 -"-
4-5
6 -"-
7

-"-

8

Göteborg Referensgruppsmöte Tolkar
9

 

Skrivarbete

10 -"-
11-12
13
14 Lund Styrgruppsmöte
15

Skrivarbete

16

Administrativt arbete

17 Skrivarbete
18-19

 

20

 

Skrivarbete

21

 

Skrivarbete

22

Skrivarbete

23

Skrivarbete

24

 

25-26

 

27

 

Ingrid och Kristina semester

28

 

Ingrid och Kristina semester

29

 

Ingrid och Kristina semester

30

 

Ingrid och Kristina semester

31

 

November 2010

1

Skrivarbete
2 Vänersborg

Temadag för socialtjänst, vuxenutbildning och flyktingmottagning: Temat. Att förstå innebörden av människors upplevelser av traumatiska händelser.

3 Skrivarbete
-"-
5 -"-
6-7

 

8

Skrivarbete
9

 

-"-

10 Stockholm EMN-konferens: Future Migration - What do we (need to) know?
11 -"-
12
13-14
15

Skrivarbete

16 Lund

Förberedelse av statistikarbete

 

Seminarium på institutionen för kulturvetenskaper

17
18

 

19

 

Planeringsmöte

20-21

 

 

22

23 Stockholm

Samrådskonferens kontakttolkutbildning TÖI

24

 

25 Norrköping

Fondenhetens erfarenhetsseminarium för projektägare som driver projekt i Europeiska Flyktingfonden eller Europeiska Återvändarfonden

26

 

27-28

 

29

 

30

 

Oktober 2010

1

Skrivarbete
2-3

 

Förberedelse inför forskarseminariet "Tolken en kulturell mellanhand" 
5 Lund Forskarseminarium (se ovan) på avdelningen för etnologi vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lund, kl. 13.00-15.00
6  Lund

Handledning

 

Uppföljningsmöte forskarseminariet

7

Skrivarbete

8

-"-
9-10

 

 

11 Skrivarbete
12  -"-
13 -"-
14

 

-"-

15

Växjö

Möte med Migrationsverket

 

Möte med representant för SKTF tolk

16-17

 

18 Skrivarbete
19 -"-
20

 

-"-

21 -"-

22

-"-
23-24

 

 

25

Skrivarbete

26 Lund

Ekonomimöte

Textredigering

Planeringsmöte

27

Lund

Planeringsmöte

28

 

Skrivarbete

29

 

Skrivarbete

30-31

September 2010

1

Skrivarbete
2

-"-

-"-
4-5
6 
7 Lund

Styrgruppsmöte

 

Planeringsmöte för projektteamet

8

-"- Planeringsmöte för projektteamet
9

 

 

10
11-12  
13 Skrivarbete
14

  Lund

Seminarium på Inst. för kulturvetenskaper

15

Skrivarbete
16

-"-

17 -"-
18-19
20

 

 

21

22

Malmö Projektseminarium - Lokal: Medborgarskolan - Tid: 12.00 - 17.00
23

-"-

-"-                     - Lokal: Medborgarskolan - Tid: 09.00 - 16.00

24

 

25-26

 

27

 

Skrivarbete

28

Lund

Förberedelse inför föredragning av projektet i forskarseminarium 5 oktober

 

Seminarium på Inst. för kulturvetenskaper

 

29

 

Skrivarbete

30 Sävsjö Möte med personer som kommit som ensamkommande

Sommarschema 2010

Under sommaren gör vi inte veckoredovisning i Kalendariet. Denna återupptas 1/9 2010.

Vecka

25

Skrivarbete inför deltagande i konferensen Critical Link

Ingrid semester

26

-"-

27 Lund Gemensam arbetsvecka inför Critical Link
28 Ingrid, Kristina och Anna semester
29 Ingrid och Kristina semester
30 Birmingham Critical Link 6 - Eva, Kristina och Ingrid deltar med 5 papers

31

Samtliga semester
32

 

Eva, Kristina och Anna semester

33

-"-

34 Malmö Nordic Migration Research konferens
35

 

Eva semester

Juni 2010

1

2

 

Norrköping Besök på Transvoice
4
5-6 
7

8

Malmö Besök på Röda Korset
9

 

 

10
11  
12-13 Vessigebro Observation kursavslutning på Katrinebergs fhsk
14

 

 

15

16 Växjö

 

17
18
19-20

 

 

21 Stockholm Intervju

22

-"-

Intervjuer

 

Riksdagsbiblioteket - research

23

 

 

24

 

25

 

26-27

 

 

28

 

 

29

 

 

30

Maj 2010

1-2

3 Lund

Handledning

Teammöte

4 Alvesta Intervju
5
6 Västerås Intervju med tolklärare
7 Västerås Möte med styrelsen för Västmanlands läns tolkförmedling

8-9

10

Ängelholm

Örebro

Besök på PUT-boende

Workshop: Berättande liv

11 Örebro - " -
12 Örebro Möte på Tolk- och översättarservice
13
14

 

 

15-16

17 Malmö

Hela veckan - observation vid asylsamtal

18 Stockholm Kammarkollegiet - observation vid auktorisationsprov
19 Stockholm Intervju med tolkanvändare
20

 

 

21 Alvesta Språkhandledarträff

22-23

Alvesta - " - (lördag)
24

Alvesta

Intervju med ensamkommande

Godmanträff

25 Mariestad

Referensgruppsmöte Tolkförmedlingar

 

26 Mariestad

Studie av de kommunala förmedlingarna

27

 

Deadline Imerantologin

28

 

 

29-30

 

 

31 Lund Planeringsdag

April 2010

1
2
3-4
5
6 Malmö Möte på Språkservice
7 Malmö Intervju med god man
8
9 Växjö Intervju EKB
10-11
12
13 Telefonmöte Projektteamet
14

Malmö

Stockholm   

Möte på Migrationsverket

Tolkservicerådets årsmöte 

15 Vessigebro Observation av avslutningskurs 15-18 april, Katrinebergs fhsk
16

Vessigebro

Lund

Observation forts.

Deltagande i Humanistdagarna

17-18 Vessigebro Observation forts.
19 Telefonmöte Projektteamet
20

Malmö

 

Möte på Semantix

Teammöte

21 Uppföljning/återkoppling med personal på boende för asylsökande unga
22
23

Malmö

Intervju EKB
24-25
26

Planerings- och skrivarbete hela veckan

Telefonmöte Projektteamet

27

Lund

 

Göteborg

Möte om tolkupphandling

 

Fältarbete:

Intervju med socionomer som arbetar med terapi

Intervju med sjuksköterska

Intervju med tolkutbildare

28

Lessebo

 

Göteborg

Intervju EKB

 

Fältarbete:

Intervju med tolksamordnare vid Rosengrenska stiftelsen

Besök på Rosengrenska stiftelsens mottagning för papperslösa

29

Malmö

 

 

 

 

Göteborg

Konferens i arrangemang av Socialstyrelsen om roller och ansvar i mottagandet av ensamkommande barn och unga

 

Besök hos projektet Barn i Väntan i S:ta Maria kyrka

 

Fältarbete: Intervju med två psykologer vid BUP

30

Mars 2010

1
2 Malmö Kurs för gode män
3 Göteborg Besök på Tolkcentralen
4 Halmstad Intervjuer med tre poliser
5

Göteborg

 

 

Möte med filmskaparen Erik Lindahl

 

Seminarium arrangerat av Migrationsverket

6-7
8 Växjö Besök på gruppboende EKB
9 Malmö Kurs för gode män
10
11
12
13-14
15 Telefonmöte Projektteamet
16 Malmö Kurs för gode män
17 Stockholm Möte på Språkrådet
18 Lund Referensgruppsmöte Tolkutbildare
19

 

20-21
22
23
24 Möte Autol
25 Möte med tolkar om upphandlingen
26
27-28
29
30
31

 

     

 

 

 

 

 

                 Tolkprojektet.se © 2010