Eva Norström    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 20121126

 

 

Arbete

Under många år har jag varit knuten till Lunds universitet, Institutionen för kulturvetenskaper, etnologiska avdelningen, som doktorand, lektor och forskare.

Jag har lång erfarenhet av praktiskt arbete med flyktingar och barn/ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare (ensamkommande barn).

Under 2000-talet har jag besökt flyktingläger i Grekland, Palestina, Libanon och två stycken i Lettland, utvärderat rehabilitering av torterade i tre städer i Turkiet och under flera år nära följt GöteborgsInitiativets arbete med asylsökande.

Under 1990-talet utvärderade jag fyra förläggningar i Sverige, under två år arbetet med torterade flyktingar på RKC i Stockholm samt ett psykosocialt arbete i flyktingläger i Serbien, Kroatien och Slovenien. Jag tillbringade fyra månader på en flyktingförläggning i Bukarest, Rumänien som expert i samband med att Rumänien utvecklade ett program för integration av invandrare och flyktingar. Dessutom följde jag en psykolog i hennes arbete med kvinnor och barn i ett flyktingläger i Malawi.

 

1980-90 var jag föreståndare för Invandrarbyrån i Hässleholm. Under denna period kom ett antal ensamkommande barn från Mellanöstern, Kina och Vietnam.

 

1977-82 var jag lärare i förberedande klasser för flyktingbarn

 

Andra meriter

Jag har varit vice ordförande i EMHRN och under många år styrelseledamot och ordförande i Svenska flyktingrådet.

Under 1990-talet presenterade jag papers vid internationella konferenser om etik i Jerusalem, Israel och Brisbane, Australien.

Publikationer

(2004) I väntan på asyl. Retorik och praktik i svensk flyktingpolitik. Umeå: Boréa, www.borea.nu (avhandling)

För detaljerad lista över publikationer, se www.evanorstrom.se 

 

 

Du når mig via mail: Eva@tolkprojektet.se

eller telefon: 073-6746259

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Tolkprojektet.se © 2010