Tolkprojektets slutkonferens 24-25 augusti 2011 - genomförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerat

 

Spridning

 

Broschyr

 

 

 

Uppdaterad: 20110921

 

Tolkprojektets slutkonferens genomfördes den 24-25 augusti 2011 på Täby Park Hotell i Stockholm.

 

Vi redovisar här punkt för punkt vad programmet innehöll och anger länkar till de olika presentationerna och seminarierna. Som grund för de presentationer som vi från projektets sida gav finns konferenstexten Tolkens roll och tolkningens betydelse för rättssäkerhet och integration [pdf].

 

I redovisningen nedan har vi lagt in möjlighet att ta del av presentationernas bildspel.

 

Under konferensens första dag rullade ett bildspel med citat från en enkät som projektet har gjort med tolkar i Sverige angående tolkars arbetsvillkor [bildspel].

 

Sammanlagt 130 deltagare deltog i konferensens presentationer och gemensamma diskussioner under de två dagarna.

 

Onsdag 24 augusti

 

Konferensen öppnades 09.30 och därefter följde fyra presentationer:

 

Tolkningens organisation i Sverige [pp-pdf]

 

Tolken - en kulturell mellanhand? [pp-pdf]

 

Tolkars arbetsvillkor [pp-pdf]

 

Att få vara den man är. Tolkningens betydelse för ensamkommande barn och unga [pp-pdf]

 

Under eftermiddagen hölls fyra parallella seminarier:

 

  1. Fil Dr Olga Keselman presenterade forskning om tolkning för asylsökande ensamkommande barn [pp-pdf]
  2. Fil Dr Elisabeth Björk Brämberg, (Göteborgs universitet) presenterade forskning om tolkning inom vården [pp-pdf]
  3. Rådman Paul Arnell, Södertörns Tingsrätt, presenterade ”Policy för ett bra bemötande av tolkar” [pp-pdf]
  4. Föreståndare Tomas Sundqvist och Hibo Abdullahi presenterade sitt arbete i grupphemmet Semret i Härnösand

 

Magnus Dahnberg, Tolkskolan i Uppsala: Kåseri om hur man kan sabotera en tolkning [www.sallskapet.org/bull/bull12002/2.html]

 

 

Därefter följde diskussion i plenum.

 

Dagen avslutades med gemensam middag. Bengt- Erik Ginsburg och Agneta Nilsson underhöll med två nyskrivna sånger om tolkning och mångfald [pdf] och dansarna Teresa Tot, Amanda Jarl & Anton Borgström uppträdde med två danser om kommunikation och vad brist på kommunikation gör med människor.

 

Torsdag den 25 augusti

 

Dagen inleddes med två presentationer:

 

Tolkningens betydelse för integration. Vardaglig kommunikation [pp-pdf]

 

Tolkning - förutsättning för lika rättigheter och rättssäkerhet [pp-pdf]

 

Konferensen avslutades med en paneldiskussion om Tolkningens framtid

 

Deltagare:

Ingrid Almqvist, föreståndare Tolk- och översättarinstitutet
Bengt-Erik Ginsburg, barnläkare, handledare Transkulturellt Centrum, Stockholms Läns Landsting
Märeta Jonzon Gröndal, enhetschef Kammarkollegiet
Karin Karlsson (S) Västmanland, ordförande i Västmanlands Tolkservice 1999-2011
Chris Kosanovic, ordf. SKTFs rikstolksavdelning 276, SKTF Tolk
Jane Magnerot, nationell samordnare Migrationsverket
Teresa Martinez Axén, ordf. Rättstolkarna
Kerstin Molander, departementssekreterare Utbildningsdepartementet

Moderator för paneldiskussionen:

Hans Corell, ambassadör, tidigare rättschef i FN

 

Deltagarna i paneldiskussionen hade fått i uppdrag att presentera sina visioner för hur tolkområdet ska se ut i framtiden.

I diskussionen kom många frågor och farhågor upp. Vi väljer att här presentera några av de önskemål inför framtiden som kom fram i diskussionen. [pdf]

 

Media

 

Dagens Arena

http://www.dagensarena.se/debatt/forskare-bristfallig-tolkservice-hot-mot-rattssakerheten/

 

Dagens Medicin

http://www.dagensmedicin.se/asikter/debatt/2011/08/30/brister-i-tolkning-hotar-p/index.xml#.Tlziphua8AI.email

 

Dagens Arena och Dagens medicin erbjuder möjlighet att debattera. Det är ett tillfälle att göra sin röst hörd. Missa inte det!

 

SKTF-tidningen

http://www.sktftidningen.se/artikel/usla-villkor-far-tolkar-att-sluta-57493

 

Sydnytt

http://svt.se/2.33782/1.2510963/manga_tolkar_oversatter_fel?lid=puff_2510963&lpos=rubrik

Radio Sweden

http://sverigesradio.se/sida/sok.aspx?q=radio+sweden&x=0&y=0

http://sverigesradio.se/api/radio/radio.aspx?type=db&id=3483142&codingformat=.m4a&metafile=asx

Sundsvalls tidning har haft en rad artiklar om tolkning med början den 5 september:

5/9-11 Tolkmissar hot mot rättssäkerheten

http://st.nu/start/inrikes/1.3874679-tolkmissar-hot-mot-rattssakerheten

10/9-11 Dåliga tolkar hotar rättssäkerheten

http://st.nu/medelpad/sundsvall/1.3890395-daliga-tolkar-hotar-rattssakerheten

10/9-11 Telefontolkning sänker kvaliteten

http://st.nu/medelpad/sundsvall/1.3890399-telefontolkning-sanker-kvaliteten

10/9-11 Bara en rättstolk i Sundsvall

http://st.nu/medelpad/sundsvall/1.3890390-bara-en-rattstolk-i-sundsvall

11/9-11 Tolken Kapitanska: "Språket är färskvara"

http://st.nu/medelpad/sundsvall/1.3893478-tolken-kapitanska-spraket-ar-farskvara-

11/9-11 Tolkservice i Sundsvall går mot nytt rekordår

http://st.nu/medelpad/sundsvall/1.3893479-tolkservice-i-sundsvall-gar-mot-nytt-rekordar

11/9-11Pris går före kvalitet när tolk väljs

http://st.nu/medelpad/sundsvall/1.3893481-pris-gar-fore-kvalitet-nar-tolk-valjs

 

SVT 5/9-11 Tolkar översätter ofta fel

http://svt.se/2.22620/1.2522647/tolkar_oversatter_ofta_fel

 

                 Tolkprojektet.se © 2010