Tolkprojektet

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT:

Tolkens roll och tolkningens betydelse för rättssäkerhet och integration

(pdf)

 

REPORT IN ENGLISH:

(pdf)

 

 

UTVÄRDERING:

Ny forskning tar helhetsgrepp om tolkfältet i Sverige och skapar användbara förbättringsförslag.

Men vem tar stafettpinnen för genomförandet?

(pdf)

 

 

UPPFÖLJNING:

Konferens

Täby Park Hotell

24-25 augusti 2011

 

 

SPRIDNING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 20140510

 

 

 

Tolkprojektet (2008 - 2011) startade som två forskningsprojekt om tolkar i talade språk och om tolkningens betydelse för rättssäkerhet och integration. Inom ramen för projektet studerades även mottagandet av ensamkommande barn och unga.

 

 

I Tolken - en kulturell mellanhand studerades tolkanvändning som en del av arbetet för många yrkeskategorier; socialarbetare, vårdpersonal, jurister och lärare. Kontakttolkens uppgift är att förmedla budskap vid dessa möten.

 

 

Bakom stängda dörrar - tolkningens betydelse för rättssäkerhet och integration med särskild inriktning på mottagandet av ensamkommande barn och unga undersöktes mottagandet av ensamkommande barn och unga. Många olika parter spelar roll för den enskilde ungdomens mottagande och integration, både på ett övergripande plan och på ett lokalt plan.

 

 

Vår forskning har mötts med stort intresse. Det har lett till att vi fortsätter att skriva och föreläsa om tolkning och tolkanvändning. Vi utvärderar även projekt som rör tolkning. Om du har frågor, vill ha en föreläsning, utbildning, utvärdering eller på annat sätt vill ha kontakt med oss går det bra att skriva till info@tolkprojektet.se eller att mejla/ringa någon av oss direkt. Kontaktuppgifter finns under våra namn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Norström, FD

 

 

Kristina Gustafsson, FD

 

 

Ingrid Fioretos, FD

 

 

                   Tolkprojektet.se © 2010